ï»?!DOCTYPE HTML> 就是任性!手Q春节要砸30亿红包_筱果资讯_财经教育新闻ç½?/title> <meta name="keywords" content="就是,ä»»æ€?春节,30äº?红包,刀é©?支付,红包,分享,信和,筱果资讯" /> <meta name="description" content="æ–?小刀é©?支付宝红包分享到微信和QQ被腾讯封杀了,因为腾讯有更大的手笔来了。据悉,手机QQ在春节期间要å?0亿的红包。按照现在手机QQ的用户数来说,一人怎么也能得几元吧。当然,若想获得还是要去抢。很显然,这还是腾讯和阿里巴巴之间在斗法,如果再扩大" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/templets/style/css/cmstop-article.css" /> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/templets/style/css/cmstop-comment-mode.css" /> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/templets/style/css/cmstop-right-common.css" /> <!--[if lt IE 9 ]> <script type="text/javascript" src="/templets/style/js/helper/modernizr.js"></script> <![endif]--> <script type="text/javascript" src="/templets/style/js/config.js"></script> <script type="text/javascript" src="/templets/style/js/jquery.js"></script> <script type="text/javascript" src="/templets/style/js/jquery.cookie.js"></script> <script type="text/javascript" src="/templets/style/js/cmstop-common.js"></script> <script type="text/javascript"> var contentid = '147';// 文章ID var title = "就是任性!手Q春节要砸30亿红åŒ?;//文章标题 var topicid = '12000';// 评论主题 var context = '';//全文内容缓存 var content = '';//第一页内容缓å­? var _IMG_URL = 'http://www.5iolive.com'; var upload_url = "http://www.5iolive.com"; var www_url = "http://www.5iolive.com"; var thumb = "http://www.5iolive.com/uploads/allimg/181122/1954253508-0-lp.jpg"; var url = "http://www.5iolive.com/xinwen/147.html"; var mobiel_url = "http://www.5iolive.com/wap/wap.php?action=article&id=147"; var source_link = ""; var summary = "æ–?小刀é©?支付宝红包分享到微信和QQ被腾讯封杀了,因为腾讯有更大的手笔来了。据悉,手机QQ在春节期间要å?0亿的红包。按照现在手机QQ的用户数来说,一人怎么也能得几元吧。当然,若想获得还是要去抢。很显然,这还是腾讯和阿里巴巴之间在斗法,如果再扩大"; </script> <script type="text/javascript">if(window.location.toString().indexOf('pref=padindex') != -1){}else{if(/AppleWebKit.*Mobile/i.test(navigator.userAgent) || (/MIDP|SymbianOS|NOKIA|SAMSUNG|LG|NEC|TCL|Alcatel|BIRD|DBTEL|Dopod|PHILIPS|HAIER|LENOVO|MOT-|Nokia|SonyEricsson|SIE-|Amoi|ZTE/.test(navigator.userAgent))){if(window.location.href.indexOf("?mobile")<0){try{if(/Android|Windows Phone|webOS|iPhone|iPod|BlackBerry/i.test(navigator.userAgent)){window.location.href="http://m.xgmts.com/xinwen/147.html";}else if(/iPad/i.test(navigator.userAgent)){}else{}}catch(e){}}}}</script> <!--<script type="text/javascript" src="/templets/style/js/cmstop-imagezoom.js"></script>--> <script type="text/javascript" src="/templets/style/js/fet.js"></script> <script type="text/javascript" src="/templets/style/js/repos.js"></script> <!-- 本页面私æœ?--> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/templets/style/html/css/style.css" /> <script type="text/javascript" src="/templets/style/html/js/common.js"></script> <script type="text/javascript" src="/templets/style/html/js/post.js"></script> <!-- @本页面私æœ?--> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> <div style="position:fixed;left:-9000px;top:-9000px;"></div> <script type="text/javascript"> return mobiel_url; alert(mobiel_url()); </script> <!--网站公共头部--> ï»?link rel="stylesheet" href="/templets/style/html/css/index.css"> <div class="topbar"> <div class=" wrapper"> <div class="logo"><a href="/" title="筱果资讯_财经教育新闻ç½? >筱果资讯_财经教育新闻ç½?/a></div> <ul class="nav"> <li><strong><a href="/" title="" target="_self"><span class="glyphicon glyphicon-home"></span>  ç­±æžœèµ„讯</a></strong></li> <li ><strong><a href="/xinwen/" title="" target="_self" style="color:#737373;font-size:15px;"><span class="glyphicon glyphicon-book"></span>  çƒ­ç‚¹</a></strong> <dl> <em></em> </dl></li><li ><strong><a href="/view/" title="" target="_self" style="color:#737373;font-size:15px;"><span class="glyphicon glyphicon-book"></span>  è´¢ç»</a></strong> <dl> <em></em> </dl></li><li ><strong><a href="/shangye/" title="" target="_self" style="color:#737373;font-size:15px;"><span class="glyphicon glyphicon-book"></span>  å•†ä¸š</a></strong> <dl> <em></em> </dl></li><li ><strong><a href="/jiaoyu/" title="" target="_self" style="color:#737373;font-size:15px;"><span class="glyphicon glyphicon-book"></span>  æ•™è‚²</a></strong> <dl> <em></em> </dl></li><li ><strong><a href="/fangchan/" title="" target="_self" style="color:#737373;font-size:15px;"><span class="glyphicon glyphicon-book"></span>  ç§‘技</a></strong> <dl> <em></em> </dl></li><li ><strong><a href="/zimeiti/" title="" target="_self" style="color:#737373;font-size:15px;"><span class="glyphicon glyphicon-book"></span>  è‡ªåª’ä½?/a></strong> <dl> <em></em> <dd><a href="/zimeiti/yejie/" title="" target="_self" style="color:#737373;">业界</a></dd> <dd><a href="/zimeiti/chuanmei/" title="" target="_self" style="color:#737373;">传媒</a></dd> <dd><a href="/zimeiti/shouji/" title="" target="_self" style="color:#737373;">手机</a></dd> </dl></li> </ul> <div id="zzsc" class="zzsc" style="float:left;margin:15px 50px;" onmouseover="aixuexi();" onmouseout="xuexi();"> <a href="http://www.5iolive.com/sitemap.xml"> <input type="button" value="+" id="cctv" title="更多" style=" width:30px; height:30px; color:#FFF; background-color:#079E8E; border:none; cursor:pointer; border-radius:3; -webkit-border-radius:5px; border-radius:5px; float:left;"> </a> </div> <div id="csdm" style="float:left;margin:13px -50px;display:none;"> <center id="csdm2"> <dl class="list_dl"> <dt class="list_dt"> <span class="_after"></span> <a href="/jiaoyu/"></a><p>教育</p></a> <i class="list_dt_icon"></i> </dt> <dd class="list_dd"> </dd> </dl> <!--为了浏览器兼容性jqeury版本推荐使用1.12.0,其他版本会出现不支持某些浏览器--> <script type="text/javascript" src="/templets/style/js/jquery.min.js"></script> <script type="text/javascript"> $(".list_dt").on("click",function () { $('.list_dd').stop(); $(this).siblings("dt").removeAttr("id"); if($(this).attr("id")=="open"){ $(this).removeAttr("id").siblings("dd").slideUp(); }else{ $(this).attr("id","open").next().slideDown().siblings("dd").slideUp(); } }); </script> </center> </div> <div class="action"> <div id="_userlogin"><!-- 未登录状æ€?--> <a href="/member/index.php" class="n1" target="_blank" title="投稿">投稿</a> <div class="userbar"> <div class="user" id="show_userinfo"> <span class="avatar"><img src="/templets/style/html/images/symbol-25.png"></span> <a href="javascript:;" class="n4 head-username">æ¸? å®?/a> <ul class="drap"> <li class="i3"> <a href="/member/reg.php" target="_top" class="head-register">æ³? å†?/a> </li> <li class="i4"> <a href="/member/index.php" target="_top" class="head-login">ç™? é™?/a> </li> </ul> </div> </div> </div> <script language="javascript" type="text/javascript">CheckLogin();</script> </div> </div> </div> <script language="javascript" type="text/javascript" src="/include/dedeajax2.js"></script> <script language="javascript" type="text/javascript"> function CheckLogin(){ var taget_obj = document.getelementbyid('_userlogin'); myajax = new DedeAjax(taget_obj,false,false,'','',''); myajax.SendGet2("/member/userboxsta.php"); DedeXHTTP = null; } </script> <script> function showhidediv(id){ document.getElementById(id).style.display = document.getElementById(id).style.display=='none'?'':'none'; } </script> <!--@网站公共头部--> <!-- 预处理代码区 --> <div class="main newslist"> <!--左侧--> <div class="listl"> <div class="inner"> <div class="listview2">热点</div> <div class="listlcon" style="margin-bottom:30px;"> <div class="listltitle"> <h3>就是任性!手Q春节要砸30亿红åŒ?/h3> <p> <a class="tfontsize" href="javascript:;" >字号+</a> <span class="spanimg1">作者:筱果资讯 </span> <span class="spanimg2">来源ï¼?a href="#" title="未知" target="_blank">未知</a></span> <span class="spanimg3">2018-12-18 17:58</span> <span class="spanimg4"><a href="#cm">我要评论</a>(<i><a href="#SOHUCS" id="changyan_count_unit"></a> <script type="text/javascript" src="http://assets.changyan.sohu.com/upload/plugins/plugins.count.js"></script></i>)</span> </p> </div> <div> <div class="say"><p>æ–?小刀é©?支付宝红包分享到微信和QQ被腾讯封杀了,因为腾讯有更大的手笔来了。据悉,手机QQ在春节期间要å?0亿的......</p></div> </div> </div> <div class="article-content fontSizeSmall BSHARE_POP"> <p>  </p> <p style="text-align: center;"> <img alt="单独二胎,科技" border="0" src="/uploads/allimg/181122/1954253508-0.jpg" /><br /> (图片来源ï¼?strong>筱果资讯</strong>)</p> <p> 支付宝红包分享到微信和QQ被腾讯封杀了,因为腾讯有更大的手笔来了。据悉,手机QQ在春节期间要å?0亿的红包。按照现在手机QQ的用户数来说,一人怎么也能得几元吧。当然,若想获得还是要去抢。很显然,这还是腾讯和阿里巴巴之间在斗法,如果再扩大一点的话,新浪微博也可以算在其中ã€?/p> <p> 阿里和工商总局的撕扯刚刚落地,市场就马上切换到商业竞争的节奏了。腾讯和阿里巴巴之间的咬合在春节期间最好的引爆点无疑就是红包大战了。这一次谁能更胜一筹呢?对于我们来说当然是:土豪们,拿红包砸过来吧,多多益善ã€?/p> <p> 如果说去年春节的红包大战还略显突兀,那么今年的红包大战无疑会更加充分。这一点其实我们已经从阿里巴巴和腾讯的不断动作中就可窥得一些端倪。支付宝打出更多的玩法,尤其是加入了一些游戏环节,再加上新浪微博的敲边鼓,围剿微信。而腾讯除了巩固微信红包江湖地位的同时,更主要的是推出了手机QQ红包,这也是其旗下两大社交工具,现在双双出手红包撕扯大战,胜算或许也会更加明显一些ã€?/p> <p> 值得关注的是,手机QQ的红包这次是下了大注。据传QQ红包将会发出总价å€?ldquo;30äº?rdquo;的红包,这个力度很霸气。据悉,也包含一些品牌的联合运作,这也是手机QQ借助春节搞得一次强突袭。之所以甩出了30亿的“噱头”是因为支付宝计划发放10亿红包,手机QQ无疑就是要强压支付宝一头。两大巨头借助春节营销的撕扯已经开始预热了ã€?/p> <p> 如果说双11是支付宝,是淘宝,是阿里巴巴的节日的话,那么对于春节这个传统的佳节,谁都想要分一杯羹。目前腾讯有意把这个时间节点当作是自己的主场。因为腾讯两大产品的社交属性太强,自身的用户群也是竞争对手难以比拟的。而春节期间本身就是一个社交属性占优的时间节点,去年微信红包之所以抢眼也是充分地利用了这一点。今年是不是会进入手机QQ主场的节奏?</p> <p> 当然无论甩出多少钱,最关键的其实不是红包本身,红包只是一个噱头,幕后真正较量的还是对移动支付的抢夺。这是腾讯和阿里巴巴较量的真正目的所在。大家也是心照不宣,都知道葫芦里撒的是什么药ã€?/p> <p> 我们注意到的是,手机QQ这次计划大打红包战,有点走京东当初名人效应的意思。因为有传闻称,今年手机QQ从小年夜开始,就要让明星红包登场了。据悉,从小年夜开始到17日连å?天,每天都将有一位明星出现,这些明星都由华谊兄弟鼎力支持,包括范冰冰/李晨/王珞丹等待一线大牌。而企业红包则是在除夕当天,企业将会以QQ的名义对外发放。手机QQ买下除夕当天彩票塞入红包,将包含500万大奖ã€?/p> <p> 可以看出这次手机QQ的红包重点有两个:一是明星红包,一是企业红包。两种红包的金额加起来共超过30亿元。若说去年腾讯打出的红包大战æ˜?ldquo;珍珠港偷è¢?rdquo;的话,那么今年手机QQ也参战进来,无疑是想实现“诺曼底登é™?rdquo;了。登陆的焦点自然是想抢下移动支付这杆大旗ã€?/p> <p> 今年的春节,微信、手机QQ和支付宝三家用户过亿的大体量平台的红包大战会吸引多少用户参与,又会让多少人受益?我们到底能抢到多少红包,节后晒红包会不会成为一种新çš?ldquo;嘚瑟”方式?拉仇恨、晒幸福或许又会成为一种主旋律ã€?/p> <p> 如果说去年微信红包还仅仅是停留在都市白领一级的渗透的话,手机QQ红包的出现无疑会下沉到更广阔的市场,比如三、四线城市的用户。因为手机QQ的渗透更宽泛,用户群的基础性更强。因此,今年腾讯两个平台发力,无疑在移动支付市场会获得更多的潜在机会。这也极有可能成为腾讯在移动支付市场çš?ldquo;诺曼底登é™?rdquo;ã€?/p> <p> 众所周知,从PC互联网到移动互联网的转变是一个非常持久的影响,这种影响不仅仅体现在单个层面,而是社交、生活服务、智能硬件这些商业模式形æˆ?ldquo;组合æ‹?rdquo;的整体较量,以此也会“牵一发而动全身”,整个商业生态会决定最终的结果,移动支付作为一个底层支撑的工具,整体的行业格局也将会随着这种商业生态的变化而有所迁移。这也是为何阿里巴巴和腾讯一直咬紧彼此不松口的关键所在ã€?/p> <p><strong>转载请注明出处ã€?/strong></p> </div> <!-- 心情 --> <div class="mood"> <div id="cyEmoji" role="cylabs" data-use="emoji"></div> </div> <!-- @心情 --> <div class="tag"> <div class="tagtitle"></div> <div class="share"> <a href="javascript:;" class="sharea1">分享到新浪微å?/a> <a href="javascript:;" class="sharea2">分享到腾讯微å?/a> <a href="javascript:;" class="sharea3">收藏</a> </div> </div> <div class="avow"> <div class="avowtitle"></div> <!-- 声明 --> <p>1.本站遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源ï¼?.本站的原创文章,请转载时务必注明文章作者和来源,不尊重原创的行为我们将追究责任ï¼?.作者投稿可能会经我们编辑修改或补充ã€?/p> <!-- @声明 --> </div> <div class="ad"><a href="/" target="_blank"><img src="/templets/style/html/images/img24.jpg" alt="" /></a></div> <div class="correlation"> <div class="com-title"><span><img src="/templets/style/html/images/symbol-23.png" alt="" />相关文章</span></div> <ul class="ulfix"> <li> <a href="/xinwen/235.html" class="title" target="_blank" title="春节出行再省é’?11家航空公司免征燃油附加费"> <div class="corimg"> <img src="/uploads/allimg/190105/1-1Z10510042TD-lp.jpg" width="175" height="115" alt="春节出行再省é’?11家航空公司免征燃油附加费" /> </div> <p class="title_0" id="text_hidden-2">春节出行再省é’?11家航空公司免征燃油附加费</p> </a> <p class="time_0">2019-01-05 10:28</p> </li> <li> <a href="/xinwen/165.html" class="title" target="_blank" title="手机品牌春节撕逼战开始打响,谁将去争第一ï¼?> <div class="corimg"> <img src="/uploads/allimg/181122/1912331503-0-lp.jpg" width="175" height="115" alt="手机品牌春节撕逼战开始打响,谁将去争第一ï¼? /> </div> <p class="title_0" id="text_hidden-2">手机品牌春节撕逼战开始打响,谁将去争第一ï¼?/p> </a> <p class="time_0">2018-11-22 19:12</p> </li> <li> <a href="/xinwen/160.html" class="title" target="_blank" title="支付宝莫慌,当心陷入微信的红包圈å¥?> <div class="corimg"> <img src="/uploads/allimg/181122/1913415I0-0-lp.JPG" width="175" height="115" alt="支付宝莫慌,当心陷入微信的红包圈å¥? /> </div> <p class="title_0" id="text_hidden-2">支付宝莫慌,当心陷入微信的红包圈å¥?/p> </a> <p class="time_0">2018-11-22 19:13</p> </li> <li> <a href="/xinwen/156.html" class="title" target="_blank" title="秘密突袭:智联招聘全覆盖下的攻防æˆ?> <div class="corimg"> <img src="/uploads/allimg/150207/105.png" width="175" height="115" alt="秘密突袭:智联招聘全覆盖下的攻防æˆ? /> </div> <p class="title_0" id="text_hidden-2">秘密突袭:智联招聘全覆盖下的攻防æˆ?/p> </a> <p class="time_0">2018-12-18 17:57</p> </li> </ul> </div> </div> </div> <!--右侧--> <div class="listr"> <div class="rserach"> <form name="formsearch" action="/plus/search.php"> <input type="hidden" name="kwtype" value="0" /> <input name="q" type="text" class="text-rserach" /> <input type="submit" class="btn-rserach" value="" /> </form> </div> <div class="adimg"> <!-- 广告位_01 --> <a href="/" title="" target="_blank"><img src="/templets/style/html/images/img14.jpg" alt="" /></a> <!-- @广告位_01 --> </div> <!--精彩导读--> <div class="read read2"> <div class="com-title"><span><img src="/templets/style/html/images/symbol-3.png" alt="" style="margin-bottom: 1px;" />精彩导读</span></div> <div class="readbox"> <div class="readimg"> <a href="/xinwen/155.html" target="_blank" title="谁是智能电视盲品之王ï¼?> <img src="/images/defaultpic.gif" alt="谁是智能电视盲品之王ï¼? width="90" height="59"/> </a></div> <p id="text_hidden-2"><a href="/xinwen/155.html" target="_blank" title="谁是智能电视盲品之王ï¼?>谁是智能电视盲品之王ï¼?/a></p> <div class="floatfix"></div> </div> <div class="readbox"> <div class="readimg"> <a href="/xinwen/148.html" target="_blank" title="手游IP乱战或将终结 IP矩阵时代即将到来"> <img src="/uploads/allimg/150207/102.jpg" alt="手游IP乱战或将终结 IP矩阵时代即将到来" width="90" height="59"/> </a></div> <p id="text_hidden-2"><a href="/xinwen/148.html" target="_blank" title="手游IP乱战或将终结 IP矩阵时代即将到来">手游IP乱战或将终结 IP矩阵时代即将到来</a></p> <div class="floatfix"></div> </div> <div class="readbox"> <div class="readimg"> <a href="/xinwen/156.html" target="_blank" title="秘密突袭:智联招聘全覆盖下的攻防æˆ?> <img src="/uploads/allimg/150207/105.png" alt="秘密突袭:智联招聘全覆盖下的攻防æˆ? width="90" height="59"/> </a></div> <p id="text_hidden-2"><a href="/xinwen/156.html" target="_blank" title="秘密突袭:智联招聘全覆盖下的攻防æˆ?>秘密突袭:智联招聘全覆盖下的攻防æˆ?/a></p> <div class="floatfix"></div> </div> <div class="readbox"> <div class="readimg"> <a href="/xinwen/158.html" target="_blank" title="键盘攻击:老美掀起的互联网黑客战"> <img src="/uploads/allimg/150207/104.jpg" alt="键盘攻击:老美掀起的互联网黑客战" width="90" height="59"/> </a></div> <p id="text_hidden-2"><a href="/xinwen/158.html" target="_blank" title="键盘攻击:老美掀起的互联网黑客战">键盘攻击:老美掀起的互联网黑客战</a></p> <div class="floatfix"></div> </div> <div class="readbox"> <div class="readimg"> <a href="/xinwen/166.html" target="_blank" title="IBM裁员风波和搜狐紧急裁员有啥联系?"> <img src="/uploads/allimg/150207/106.jpg" alt="IBM裁员风波和搜狐紧急裁员有啥联系?" width="90" height="59"/> </a></div> <p id="text_hidden-2"><a href="/xinwen/166.html" target="_blank" title="IBM裁员风波和搜狐紧急裁员有啥联系?">IBM裁员风波和搜狐紧急裁员有啥联系?</a></p> <div class="floatfix"></div> </div> </div> <div class="adimg3"> <!-- 广告位_02 --> <a href="/" title="" target="_blank"><img src="/templets/style/html/images/img15.jpg" alt="" /></a> <!-- @广告位_02 --> </div> <div class="adimg2"> <!-- 广告位_03 --> <a href="/" title="" target="_blank"><img src="/templets/style/html/images/img17.jpg" alt="" /></a> <!-- @广告位_03 --> </div> <!--科技快报--> <div class="viewpoint hotlist"> <div class="com-title"><span><img src="/templets/style/html/images/symbol-13.png" alt="" />热门资讯</span></div> <ul> <li id="text_hidden-1"><a href="/xinwen/163.html" title="O2O深入农村市场到底有没">O2O深入农村市场到底有没</a></li> <li id="text_hidden-1"><a href="/xinwen/256.html" title="国足0:3伊朗_里皮赛后宣布">国足0:3伊朗_里皮赛后宣布</a></li> <li id="text_hidden-1"><a href="/xinwen/234.html" title="2018全国住宅均价上涨5.0">2018全国住宅均价上涨5.0</a></li> <li id="text_hidden-1"><a href="/xinwen/166.html" title="IBM裁员风波和搜狐紧急裁">IBM裁员风波和搜狐紧急裁</a></li> <li id="text_hidden-1"><a href="/xinwen/213.html" title="“高大上”的环球黑卡 ">“高大上”的环球黑卡 </a></li> <li id="text_hidden-1"><a href="/xinwen/160.html" title="支付宝莫慌,当心陷入å¾?>支付宝莫慌,当心陷入å¾?/a></li> <li id="text_hidden-1"><a href="/xinwen/218.html" title="2017环球黑卡权益有哪äº?>2017环球黑卡权益有哪äº?/a></li> <li id="text_hidden-1"><a href="/xinwen/148.html" title="手游IP乱战或将终结 IP矩阵">手游IP乱战或将终结 IP矩阵</a></li> <li id="text_hidden-1"><a href="/xinwen/216.html" title="环球黑卡又爆重磅特权ï¼?>环球黑卡又爆重磅特权ï¼?/a></li> </ul> </div> <div class="floatfix"></div> <div class="follow"> <div class="com-title"><span><img src="/templets/style/html/images/symbol-5.png" alt="" />关注我们</span></div> <div class="followcon followcon2"> <span>关注微信公众号,了解最新精彩内å®?/span> <p class=""> <img src="/templets/style/html/images/qr1.jpg" alt="" /> <img src="/templets/style/html/images/qr2.jpg" alt="" /> </p> </div> </div> </div> <!--右侧返回顶部、二维码--> <div class="mreturn"> <div id="code"></div> <div id="code_img" src="/templets/style/html/images/qr2.jpg"></div> <a id="gotop"></a> </div> <!-- 左侧分享 --> <div class="mshare"> <a href="javascript:;" class="msharea1"></a> <a id="wx" class="msharea2"href="#" style="cursor:*"></a> <div id="qrcode" class="qrcode" style="display: none;"> </div> <a href="javascript:;" class="msharea3"></a> <a href="#cm" class="msharea4"></a> </div> <!-- @左侧分享 --> </div> <!--网站公共页脚--> 无法在这个位置找到: footer.htm <!--@网站公共页脚--> <!-- 脚本区域 --> <script> $.ajaxSetup({timeout: 3000,cache : false}); var $mobile_url = "http://www.5iolive.com/wap/wap.php?action=article"+"%26"+"id=147"; //二维码分äº? $('.qrcode').html('<img src="http://s.jiathis.com/qrcode.php?url='+$mobile_url+'" width="180" height="180" /><p>扫一扫,分享到微信朋友圈</p>'); //打印 /*mousewheel*/ (function(a){function d(b){var c=b||window.event,d=[].slice.call(arguments,1),e=0,f=!0,g=0,h=0;return b=a.event.fix(c),b.type="mousewheel",c.wheelDelta&&(e=c.wheelDelta/120),c.detail&&(e=-c.detail/3),h=e,c.axis!==undefined&&c.axis===c.HORIZONTAL_AXIS&&(h=0,g=-1*e),c.wheelDeltaY!==undefined&&(h=c.wheelDeltaY/120),c.wheelDeltaX!==undefined&&(g=-1*c.wheelDeltaX/120),d.unshift(b,e,g,h),(a.event.dispatch||a.event.handle).apply(this,d)}var b=["DOMMouseScroll","mousewheel"];if(a.event.fixHooks)for(var c=b.length;c;)a.event.fixHooks[b[--c]]=a.event.mouseHooks;a.event.special.mousewheel={setup:function(){if(this.addEventListener)for(var a=b.length;a;)this.addEventListener(b[--a],d,!1);else this.onmousewheel=d},teardown:function(){if(this.removeEventListener)for(var a=b.length;a;)this.removeEventListener(b[--a],d,!1);else this.onmousewheel=null}},a.fn.extend({mousewheel:function(a){return a?this.bind("mousewheel",a):this.trigger("mousewheel")},unmousewheel:function(a){return this.unbind("mousewheel",a)}})})(jQuery); </script> <script type="text/javascript" src="/templets/style/js/zeroclipboard/ZeroClipboard.js"></script> <script type="text/javascript" src="/templets/style/js/apps/digg.js"></script> <script type="text/javascript" src="/templets/style/js/article-show.js"></script> <script type="text/javascript" src="/templets/style/js/mood-show.js"></script> <script> $(function() { $('.article-content a').each(function(i,a){ var $a = $(a); if(!$a.attr('target')) { $a.attr('target','_blank'); } }); $('#zeroclipboard').attr('data-clipboard-text', location.href) }); </script> <script type="text/javascript"> // bShare划词分享 </script> <!--淘宝广告--> <!--淘宝广告结束--> <a href="http://www.5iolive.com/">ÕæÈ˵ç×ӶIJ©</a> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html>