ï»?!DOCTYPE HTML> 「危机公关分析」公关公司想要注重客户关系管理_筱果资讯_财经教育新闻ç½?/title> <meta name="keywords" content="ã€?危机公关,分析,ã€?公关,公司,想要,注重,ã€?,筱果资讯" /> <meta name="description" content="「危机公关分析」从他的言行举止中折射出来的皆与坦诚、率真有å…?幽默的言语和豁达的心胸是他不断散发的特质见过郭磊多次,最直观的印象是,在他身上,从未发现过一些商人的狡黠å’? /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/templets/style/css/cmstop-article.css" /> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/templets/style/css/cmstop-comment-mode.css" /> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/templets/style/css/cmstop-right-common.css" /> <!--[if lt IE 9 ]> <script type="text/javascript" src="/templets/style/js/helper/modernizr.js"></script> <![endif]--> <script type="text/javascript" src="/templets/style/js/config.js"></script> <script type="text/javascript" src="/templets/style/js/jquery.js"></script> <script type="text/javascript" src="/templets/style/js/jquery.cookie.js"></script> <script type="text/javascript" src="/templets/style/js/cmstop-common.js"></script> <script type="text/javascript"> var contentid = '431';// 文章ID var title = "「危机公关分析」公关公司想要注重客户关系管ç?;//文章标题 var topicid = '12000';// 评论主题 var context = '';//全文内容缓存 var content = '';//第一页内容缓å­? var _IMG_URL = 'http://www.5iolive.com'; var upload_url = "http://www.5iolive.com"; var www_url = "http://www.5iolive.com"; var thumb = "http://www.5iolive.com/uploads/allimg/190723/16110413P-0-lp.jpg"; var url = "http://www.5iolive.com/fangchan/431.html"; var mobiel_url = "http://www.5iolive.com/wap/wap.php?action=article&id=431"; var source_link = ""; var summary = "「危机公关分析」从他的言行举止中折射出来的皆与坦诚、率真有å…?幽默的言语和豁达的心胸是他不断散发的特质见过郭磊多次,最直观的印象是,在他身上,从未发现过一些商人的狡黠å’?; </script> <script type="text/javascript">if(window.location.toString().indexOf('pref=padindex') != -1){}else{if(/AppleWebKit.*Mobile/i.test(navigator.userAgent) || (/MIDP|SymbianOS|NOKIA|SAMSUNG|LG|NEC|TCL|Alcatel|BIRD|DBTEL|Dopod|PHILIPS|HAIER|LENOVO|MOT-|Nokia|SonyEricsson|SIE-|Amoi|ZTE/.test(navigator.userAgent))){if(window.location.href.indexOf("?mobile")<0){try{if(/Android|Windows Phone|webOS|iPhone|iPod|BlackBerry/i.test(navigator.userAgent)){window.location.href="http://m.xgmts.com/fangchan/431.html";}else if(/iPad/i.test(navigator.userAgent)){}else{}}catch(e){}}}}</script> <!--<script type="text/javascript" src="/templets/style/js/cmstop-imagezoom.js"></script>--> <script type="text/javascript" src="/templets/style/js/fet.js"></script> <script type="text/javascript" src="/templets/style/js/repos.js"></script> <!-- 本页面私æœ?--> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/templets/style/html/css/style.css" /> <script type="text/javascript" src="/templets/style/html/js/common.js"></script> <script type="text/javascript" src="/templets/style/html/js/post.js"></script> <!-- @本页面私æœ?--> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> <div style="position:fixed;left:-9000px;top:-9000px;"></div> <script type="text/javascript"> return mobiel_url; alert(mobiel_url()); </script> <!--网站公共头部--> ï»?link rel="stylesheet" href="/templets/style/html/css/index.css"> <div class="topbar"> <div class=" wrapper"> <div class="logo"><a href="/" title="筱果资讯_财经教育新闻ç½? >筱果资讯_财经教育新闻ç½?/a></div> <ul class="nav"> <li><strong><a href="/" title="" target="_self"><span class="glyphicon glyphicon-home"></span>  ç­±æžœèµ„讯</a></strong></li> <li ><strong><a href="/xinwen/" title="" target="_self" style="color:#737373;font-size:15px;"><span class="glyphicon glyphicon-book"></span>  çƒ­ç‚¹</a></strong> <dl> <em></em> </dl></li><li ><strong><a href="/view/" title="" target="_self" style="color:#737373;font-size:15px;"><span class="glyphicon glyphicon-book"></span>  è´¢ç»</a></strong> <dl> <em></em> </dl></li><li ><strong><a href="/shangye/" title="" target="_self" style="color:#737373;font-size:15px;"><span class="glyphicon glyphicon-book"></span>  å•†ä¸š</a></strong> <dl> <em></em> </dl></li><li ><strong><a href="/jiaoyu/" title="" target="_self" style="color:#737373;font-size:15px;"><span class="glyphicon glyphicon-book"></span>  æ•™è‚²</a></strong> <dl> <em></em> </dl></li><li ><strong><a href="/fangchan/" title="" target="_self" style="color:#737373;font-size:15px;"><span class="glyphicon glyphicon-book"></span>  ç§‘技</a></strong> <dl> <em></em> </dl></li><li ><strong><a href="/zimeiti/" title="" target="_self" style="color:#737373;font-size:15px;"><span class="glyphicon glyphicon-book"></span>  è‡ªåª’ä½?/a></strong> <dl> <em></em> <dd><a href="/zimeiti/yejie/" title="" target="_self" style="color:#737373;">业界</a></dd> <dd><a href="/zimeiti/chuanmei/" title="" target="_self" style="color:#737373;">传媒</a></dd> <dd><a href="/zimeiti/shouji/" title="" target="_self" style="color:#737373;">手机</a></dd> </dl></li> </ul> <div id="zzsc" class="zzsc" style="float:left;margin:15px 50px;" onmouseover="aixuexi();" onmouseout="xuexi();"> <a href="http://www.5iolive.com/sitemap.xml"> <input type="button" value="+" id="cctv" title="更多" style=" width:30px; height:30px; color:#FFF; background-color:#079E8E; border:none; cursor:pointer; border-radius:3; -webkit-border-radius:5px; border-radius:5px; float:left;"> </a> </div> <div id="csdm" style="float:left;margin:13px -50px;display:none;"> <center id="csdm2"> <dl class="list_dl"> <dt class="list_dt"> <span class="_after"></span> <a href="/jiaoyu/"></a><p>教育</p></a> <i class="list_dt_icon"></i> </dt> <dd class="list_dd"> </dd> </dl> <!--为了浏览器兼容性jqeury版本推荐使用1.12.0,其他版本会出现不支持某些浏览器--> <script type="text/javascript" src="/templets/style/js/jquery.min.js"></script> <script type="text/javascript"> $(".list_dt").on("click",function () { $('.list_dd').stop(); $(this).siblings("dt").removeAttr("id"); if($(this).attr("id")=="open"){ $(this).removeAttr("id").siblings("dd").slideUp(); }else{ $(this).attr("id","open").next().slideDown().siblings("dd").slideUp(); } }); </script> </center> </div> <div class="action"> <div id="_userlogin"><!-- 未登录状æ€?--> <a href="/member/index.php" class="n1" target="_blank" title="投稿">投稿</a> <div class="userbar"> <div class="user" id="show_userinfo"> <span class="avatar"><img src="/templets/style/html/images/symbol-25.png"></span> <a href="javascript:;" class="n4 head-username">æ¸? å®?/a> <ul class="drap"> <li class="i3"> <a href="/member/reg.php" target="_top" class="head-register">æ³? å†?/a> </li> <li class="i4"> <a href="/member/index.php" target="_top" class="head-login">ç™? é™?/a> </li> </ul> </div> </div> </div> <script language="javascript" type="text/javascript">CheckLogin();</script> </div> </div> </div> <script language="javascript" type="text/javascript" src="/include/dedeajax2.js"></script> <script language="javascript" type="text/javascript"> function CheckLogin(){ var taget_obj = document.getelementbyid('_userlogin'); myajax = new DedeAjax(taget_obj,false,false,'','',''); myajax.SendGet2("/member/userboxsta.php"); DedeXHTTP = null; } </script> <script> function showhidediv(id){ document.getElementById(id).style.display = document.getElementById(id).style.display=='none'?'':'none'; } </script> <!--@网站公共头部--> <!-- 预处理代码区 --> <div class="main newslist"> <!--左侧--> <div class="listl"> <div class="inner"> <div class="listview2">科技</div> <div class="listlcon" style="margin-bottom:30px;"> <div class="listltitle"> <h3>「危机公关分析」公关公司想要注重客户关系管ç?/h3> <p> <a class="tfontsize" href="javascript:;" >字号+</a> <span class="spanimg1">作者:筱果资讯 </span> <span class="spanimg2">来源ï¼?a href="#" title="未知" target="_blank">未知</a></span> <span class="spanimg3">2019-07-23 00:00</span> <span class="spanimg4"><a href="#cm">我要评论</a>(<i><a href="#SOHUCS" id="changyan_count_unit"></a> <script type="text/javascript" src="http://assets.changyan.sohu.com/upload/plugins/plugins.count.js"></script></i>)</span> </p> </div> <div> <div class="say"><p>「危机公关分析」从他的言行举止中折射出来的皆与坦诚、率真有å…?幽默的言语和豁达的心胸是他不断散发的特质见过......</p></div> </div> </div> <div class="article-content fontSizeSmall BSHARE_POP"> <div><p style="align:center;width:400px;"><img src="/uploads/allimg/190723/16110413P-0.jpg"></p></div>「危机公关分析」从他的言行举止中折射出来的皆与坦诚、率真有å…?幽默的言语和豁达的心胸是他不断散发的特质见过郭磊多次,最直观的印象是,在他身上,从未发现过一些商人的狡黠和虚浮。从他的言行举止中折射出来的皆与坦诚、率真有å…?幽默的言语和豁达的心胸是他不断散发的特质。如今的郭磊,已是趋势中国传播机构的总裁、新洲国际集å›?NICG)首席执行å®?却没有独立的办公é—?因为不觉得自己有多么与众不同。提起郭ç£?业内的人士都会伸出大拇指,不仅是对他事业的肯定,更是对他人品的赞许。踏入公关业这十几年æ?始终不变对公关热爱的初衷。坦率处世真诚为äº?性格粗线条的他坦荡地走着公关人生之路ã€?ldquo;黄埔军校”出身1997å¹?郭磊大学即将毕业那会,流行一个电脑游æˆ?屏幕里的天空中不断的掉下来单个的英文字母,点中键盘上相应的字母,就应声爆掉。就是玩这个,郭磊学会了熟练地打字。按郭磊的话è¯?“就这个比较在行ã€?rdquo;中国环球公共关系公司去学校招聘的时å€?郭磊除了打字,对office等软件一窍不通。尽管这æ ?面试çš?ldquo;大姐”还是决定收下这个专业是法学的毕业生。除了办公软ä»?对公关行ä¸?郭磊也仅限于“有所耳闻”。第一天去公司报道,公司正在做一个车展的项目。当时正值国内甲A足球联赛最火的时å€?公司为一家发动机企业设计äº?ldquo;最佳中场发动机”评选活åŠ?后来这个项目在中国国际公关协会案例大赛中拿了金奖。第一天去的郭磊本来对公关是摸不着头脑çš?但是小伙一看又是汽车又是足球的,觉得很有意æ€?决定好好做做“公关”。那时候还是IT公关服务来临之前的红火阶æ®?郭磊服务的客户大多是消费品和工业品之类。环球公关是中国第一家本土专业公关公å?后来在各个公司作战的人士很多都是环球公司出身,环球公关被称为公关业çš?ldquo;黄埔军校”。后æ?郭磊师从的几位师傅纷纷离开环球,郭磊也有了出去见见世面的想法。于æ˜?他转身到一个管理咨询公司。公司两个合伙人一个是哈佛的博å£?一个是Kellogg学院的博士。郭磊觉得在职业生涯ä¸?这段经历却非同一般。在这里,郭磊做了医药公司辉瑞和史克的关系营销服务,简单说就是把医生、患者和医药代表通过一种手段结合在一èµ?让他们互动起æ?并保持关系的稳定性。郭磊说,关键是这里分析问题很系统,在和客户展现理念时候的一些工具和方法是以前没有见过的,对自己影响很大。不求做å¤?但求做强公关行业里创业的人很å¤?在通向成功的道路上,一批批地倒下,但是也有一批把公司经营的风生水起ã€?000年前å?国内的一些大的公关公司进入了快速发展期,而它们也不断地激励着后来è€?撩拨着他们创业的勇气ã€?002年郭磊和几个投缘的朋友一起创办北京强势纵横文化传播有限公å?现趋势中国传播机构前èº?。从创业到现åœ?8年过去了。能坚持到现åœ?郭磊把这åœ?ldquo;战役”比喻成一场淘汰赛。在他看æ?公司发展是需要抓住契机的,当一个契机来ä¸?总有20%的公司能抓住,剩下的就被淘汰掉。当下一个契机来的时候又是新的一轮淘汰赛,重复几次,抓住更多契机的公司就一步步走上新台é˜?剩下坚持不住的自然离开。毫无疑é—?郭磊带领着公司正一步步走上新台阶。回想创ä¸?那个阶段是艰苦的,郭磊说那时候仅仅解决了个人温饱问题,年底大家也就分个几千块钱,想着熬过去就好。转折出现在2006年前å?在此期间公司逐步吸收了许多规模类似的公关“小分é˜?rdquo;,大家资源可以共享,目标明确。因为有创业团队的加ç›?公司的声势一下高涨了不少。最直观的就是团队规æ¨?从三四十人一下子跃升至二百多人。初具规模的公司在业务上开始相对稳定起æ?一些大客户诸如中国移动、天津一汽、中国电信、沃尔沃、海南航空等长期的合作下æ?给公司的成长打了基础。至2008å¹?营业额和子公司的数量都迅速的壮大ã€?009年是公司发展史上值得铭记的一年。这一å¹?郭磊决定与英国新洲有限公司战略合ä½?成立NICG这个横跨中西文化的传播与商务服务联合ä½?进入真正意义上的正规化、国际化的阶段。NICG总部设在英国伦敦,在中国大陆、欧洲及香港等地设有分支机构。在中国市场,尤其致力于帮助有国际化战略的中国企业和中国城å¸?ldquo;走出åŽ?rdquo;å’?ldquo;引进æ?rdquo;。对于公司国际化战略发展,郭磊认为这契合了中国逐渐进入世界舞台中心的大趋势。公司也需要一个更加国际化和前瞻性的企业品牌,来适应全球化趋势的大潮,至此,“强势纵横集团”正式更名ä¸?ldquo;趋势中国传播机构”。进入国际化阶段,郭磊认为趋势的优势很明显:借助合并后的全球业务网络,更广泛地参与到一系列国际项目ä¸?开拓新的业务模式。与NICG合作å?趋势拥有了丰富的海外资源,加上公司自身的优秀业务能力,郭磊相信可以为客户企业的海外合作提供良好的沟通平台。在今年中国公共关系行业的第九届中国最佳公共关系案例大赛颁奖典礼上,趋势中国凭å€?ldquo;中国文化扬威海外――国家中医药管理局海外立法游说”案例荣获最高奖“国际公关金奖”,凭å€?ldquo;精彩文化推动奥运在城市间的传递――伦敦发展署奥运公关”案例荣获“奥运公关银奖”,“525我爱我――悦己日”案例获得提名奖。郭磊认ä¸?趋势中国大力推动国际化战ç•?无论是在企业竞争åŠ?还是在市场开发运作中,都取得了丰硕的成果。这些奖é¡?也是对趋势中国国际化战略的一个肯定。在公司的经营上,郭磊套用电影《大腕》中经典台词的句å¼?强调:“不求做大,但求做强ã€?rdquo;郭磊è¯?关于公司发展战略的事æƒ?要思考更要验证。如果验证通过,就一定坚定的做下去。当然也需要有灵活的机åˆ?当发现出现问题时,才可以对实施的战略进行及时修æ­?或及时收手。经过论è¯?目前趋势的分公司中已经关闭了天津分公å?这也是经过盈利模式探讨后做出的决定。郭磊打了一个形象的比喻,由大做强的过程就像挤压一个球ä½?当一个密实的球被吹起å?里面产生了很多杂è´?经过挤压后就不一样了。而目å‰?趋势中国的阶段就是挤压的阶段,也是由大做强的最后阶段。注重客户关系管理在趋势中国,有一个战略发展部,这个部门就是专门担负跨公司平台的客户关系管理工作的。郭磊介绍说,像海南航空、北京旅游局这样机构庞大的客æˆ?就是由战略发展部牵头,从横向上管理客户体系各个层面的人和事件。在为客户服务过程中,郭磊强调,要跟客户做成朋友。郭磊认ä¸?公关公司在取得和客户的合作关系前å?要凭专业水准服务,而不是拉关系,这是应该遵守的本分。但是在业务之外,要与重要客户和需长期维护的客户建立起共同的兴趣爱å¥?提供人性化的服务。在生活上也能够像朋友一样帮助客户。比å¦?某个客户家里的老人需要动手术,如果有可能就帮忙介绍好的大夫。这种与客户的亲密互åŠ?能增进彼此的了解和沟通。郭磊认ä¸?公共关系行业有一种现象值得注意,有时候大家过于浮èº?对客户辛苦经营、发展壮大的成果没有足够的敬æ„?而是拿似是而非的专业去挑剔客户,自以为是地发表观点。他认为,作为服务机构,责任心很重要。要做好客户需要的基本工作,努力发现自己专业上的不足,积极收集客户信息;从服务中积累行业经验和专业技èƒ?包括客户所处行业的专业信息;最后一环很关键,为客户提供价值。客户一般都是真正遇到了难题或者进入了一个更大的发展机遇期的时å€?才会寻求与公关公司的合作。郭磊说,接到新客æˆ?他们会首先与客户建立紧密的联ç³?站在客户公司的同一层面思考和解决问题。公关公司并非单纯的企业的手è„?服务也不仅停留在执行层面,而是要站在客户企业整个发展战略层面进行思è€?建议企业去做经营和产品上的改å?真正的为企业长远战略服务,比如为中国移动做的项ç›?涉及到整个奥运的传播和规划。郭磊带领下的趋势服务的客户包括政府、金融、电信、快速消费品、汽车、航空、房地产、能源和教育等各个领域。谈及今后的重点,郭磊表示要着重突破两个行ä¸?城市营销和银行、券商、保é™?基金公司等金融板块。在城市营销领域,趋势可谓是佼佼è€?拥有颇具竞争力的核心资源。而当å‰?地方政府又有为所在城市做外部推广传播的需求。在金融领域,一个原因是中国金融市场越来越火,另一个则是中国的银行业市场运作的程度还很薄弱,这块也有很大的发展空间ã€?ldquo;媒体联盟”新设想在今年的国际公关大会上,郭磊代表趋势中国发布了名ä¸?ldquo;中国新媒体趋势研ç©?rdquo;的报å‘?集中阐述了新媒体对传统媒体形成的巨大冲击åŠ?以及对现代公共关系产生的巨大影响。就新媒ä½?主要指网络媒体的空间而言,中国目前æœ?.5亿的网民,2.06亿移动互联网用户,è¿?000万户的数字电视家åº?这是个巨大的空间。郭磊认ä¸?“任何对于新媒体对传统媒体冲击领域耸人听闻的言论都不为è¿?对于传播企业而言,或许我们的所有视角、策略和方法论都要经历重塑。新媒体的运用需要新的思维,新媒体的运用无疑会给公关公司带来全新的发展机遇ã€?rdquo;郭磊è¯?比如现在用微博、博客等来发布信æ?用社区媒体维护社区等,尽管这些带来了好的效åº?但是如果不能及时跟上技能和媒体形势的变åŒ?就有可能失去一个机遇。郭磊有个媒体联盟设æƒ?就是利用资本运作能力,入股新媒ä½?在公关公司建立一个媒体联ç›?一个自己拥有的多样化、可控的媒体平台。在这个有着绝对话语权的媒体联盟ä¸?可以进行实时新闻传播,随时随地发布专业观点和看æ³?可以通过网络信息监测、实时信息反馈等手段与客户、消费者、同行业竞争者等不同领域人群进行互动,形成整合营销,实现最大化的传播效æž?还可以通过这个更加灵活的商业运作空é—?不断创新公关公司未来的发展模式。郭磊认ä¸?因为从蓝标的行为来看,公关公司可以利用资本,通过资本引进,把媒体联盟做起来,持有一个拥有话语权的股份ã€?ldquo;在新媒体没有出现的时å€?要想拥有自己的媒ä½?需要资本、人力、专业等各方面的巨大投入,门槛高且成功率很低。而新媒体为我们提供了更加广阔的空é—?大大降低了进入的门槛,让公关这个服务行业有了转型的可能性ã€?rdquo;说到è¿?郭磊莞尔,露出了孩子般纯真的笑容。我也仿佛从他突然满怀憧憬的脸上看到了他和他热爱的趋势的未来。作者:杜惠清十大网络公关之一,国内颇具竞争力的网络公关公司之一,专注于政府企业危机公关的处理,以危机公关、舆情监测、整合营销为主要业务的服务机构,。关于「危机公关分析ã€? <p><strong>转载请注明出处ã€?/strong></p> </div> <!-- 心情 --> <div class="mood"> <div id="cyEmoji" role="cylabs" data-use="emoji"></div> </div> <!-- @心情 --> <div class="tag"> <div class="tagtitle"></div> <div class="share"> <a href="javascript:;" class="sharea1">分享到新浪微å?/a> <a href="javascript:;" class="sharea2">分享到腾讯微å?/a> <a href="javascript:;" class="sharea3">收藏</a> </div> </div> <div class="avow"> <div class="avowtitle"></div> <!-- 声明 --> <p>1.本站遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源ï¼?.本站的原创文章,请转载时务必注明文章作者和来源,不尊重原创的行为我们将追究责任ï¼?.作者投稿可能会经我们编辑修改或补充ã€?/p> <!-- @声明 --> </div> <div class="ad"><a href="/" target="_blank"><img src="/templets/style/html/images/img24.jpg" alt="" /></a></div> <div class="correlation"> <div class="com-title"><span><img src="/templets/style/html/images/symbol-23.png" alt="" />相关文章</span></div> <ul class="ulfix"> <li> <a href="/fangchan/432.html" class="title" target="_blank" title="「品牌公关危机」中国企业应对危机的公关策略以及"> <div class="corimg"> <img src="/uploads/allimg/190723/16110645V-0-lp.jpg" width="175" height="115" alt="「品牌公关危机」中国企业应对危机的公关策略以及反æ€? /> </div> <p class="title_0" id="text_hidden-2">「品牌公关危机」中国企业应对危机的公关策略以及</p> </a> <p class="time_0">2019-07-23 00:00</p> </li> <li> <a href="/fangchan/405.html" class="title" target="_blank" title="「危机公关处理」作为公关人士你最大的挑战来自äº?> <div class="corimg"> <img src="/uploads/allimg/190712/1352552607-0-lp.jpg" width="175" height="115" alt="「危机公关处理」作为公关人士你最大的挑战来自于哪é‡? /> </div> <p class="title_0" id="text_hidden-2">「危机公关处理」作为公关人士你最大的挑战来自äº?/p> </a> <p class="time_0">2019-07-12 00:00</p> </li> <li> <a href="/fangchan/402.html" class="title" target="_blank" title="「危机公关」公关想要正名和发展三个关键群体需å…?> <div class="corimg"> <img src="/uploads/allimg/190712/1352531293-0-lp.jpg" width="175" height="115" alt="「危机公关」公关想要正名和发展三个关键群体需共同努力" /> </div> <p class="title_0" id="text_hidden-2">「危机公关」公关想要正名和发展三个关键群体需å…?/p> </a> <p class="time_0">2019-07-12 00:00</p> </li> <li> <a href="/fangchan/391.html" class="title" target="_blank" title="「企业公关危机」政府及非盈利组织公共关系行业增"> <div class="corimg"> <img src="/uploads/allimg/190709/1050353353-0-lp.jpg" width="175" height="115" alt="「企业公关危机」政府及非盈利组织公共关系行业增长的一个重è¦? /> </div> <p class="title_0" id="text_hidden-2">「企业公关危机」政府及非盈利组织公共关系行业增</p> </a> <p class="time_0">2019-07-09 00:00</p> </li> </ul> </div> </div> </div> <!--右侧--> <div class="listr"> <div class="rserach"> <form name="formsearch" action="/plus/search.php"> <input type="hidden" name="kwtype" value="0" /> <input name="q" type="text" class="text-rserach" /> <input type="submit" class="btn-rserach" value="" /> </form> </div> <div class="adimg"> <!-- 广告位_01 --> <a href="/" title="" target="_blank"><img src="/templets/style/html/images/img14.jpg" alt="" /></a> <!-- @广告位_01 --> </div> <!--精彩导读--> <div class="read read2"> <div class="com-title"><span><img src="/templets/style/html/images/symbol-3.png" alt="" style="margin-bottom: 1px;" />精彩导读</span></div> <div class="readbox"> <div class="readimg"> <a href="/fangchan/96.html" target="_blank" title="2015 CES:物联网尖儿货盘ç‚?> <img src="/uploads/allimg/150207/65.jpg" alt="2015 CES:物联网尖儿货盘ç‚? width="90" height="59"/> </a></div> <p id="text_hidden-2"><a href="/fangchan/96.html" target="_blank" title="2015 CES:物联网尖儿货盘ç‚?>2015 CES:物联网尖儿货盘ç‚?/a></p> <div class="floatfix"></div> </div> <div class="readbox"> <div class="readimg"> <a href="/fangchan/92.html" target="_blank" title="2015智能硬件8大趋势:免费模式将开启,硬件生态成åž?> <img src="/uploads/allimg/150207/61.jpg" alt="2015智能硬件8大趋势:免费模式将开启,硬件生态成åž? width="90" height="59"/> </a></div> <p id="text_hidden-2"><a href="/fangchan/92.html" target="_blank" title="2015智能硬件8大趋势:免费模式将开启,硬件生态成åž?>2015智能硬件8大趋势:免费模式将开启,硬件生态成åž?/a></p> <div class="floatfix"></div> </div> <div class="readbox"> <div class="readimg"> <a href="/fangchan/88.html" target="_blank" title="智能家居全面普及,空气净化器或成标配"> <img src="/uploads/allimg/150207/57.jpg" alt="智能家居全面普及,空气净化器或成标配" width="90" height="59"/> </a></div> <p id="text_hidden-2"><a href="/fangchan/88.html" target="_blank" title="智能家居全面普及,空气净化器或成标配">智能家居全面普及,空气净化器或成标配</a></p> <div class="floatfix"></div> </div> <div class="readbox"> <div class="readimg"> <a href="/fangchan/86.html" target="_blank" title="智能眼镜:谷歌倒下去,微软爬起æ?> <img src="/uploads/allimg/150207/55.jpg" alt="智能眼镜:谷歌倒下去,微软爬起æ? width="90" height="59"/> </a></div> <p id="text_hidden-2"><a href="/fangchan/86.html" target="_blank" title="智能眼镜:谷歌倒下去,微软爬起æ?>智能眼镜:谷歌倒下去,微软爬起æ?/a></p> <div class="floatfix"></div> </div> <div class="readbox"> <div class="readimg"> <a href="/fangchan/84.html" target="_blank" title="糟糕的续航打败外观与性能远,Apple Watch将成苹果滑铁卢?"> <img src="/uploads/allimg/150207/53.png" alt="糟糕的续航打败外观与性能远,Apple Watch将成苹果滑铁卢?" width="90" height="59"/> </a></div> <p id="text_hidden-2"><a href="/fangchan/84.html" target="_blank" title="糟糕的续航打败外观与性能远,Apple Watch将成苹果滑铁卢?">糟糕的续航打败外观与性能远,Apple Watch将成苹果滑铁卢?</a></p> <div class="floatfix"></div> </div> </div> <div class="adimg3"> <!-- 广告位_02 --> <a href="/" title="" target="_blank"><img src="/templets/style/html/images/img15.jpg" alt="" /></a> <!-- @广告位_02 --> </div> <div class="adimg2"> <!-- 广告位_03 --> <a href="/" title="" target="_blank"><img src="/templets/style/html/images/img17.jpg" alt="" /></a> <!-- @广告位_03 --> </div> <!--科技快报--> <div class="viewpoint hotlist"> <div class="com-title"><span><img src="/templets/style/html/images/symbol-13.png" alt="" />热门资讯</span></div> <ul> <li id="text_hidden-1"><a href="/fangchan/282.html" title=" 个税附加扣税只需三步é¢?> 个税附加扣税只需三步é¢?/a></li> <li id="text_hidden-1"><a href="/fangchan/100.html" title="深度点评穿戴产业:风å?>深度点评穿戴产业:风å?/a></li> <li id="text_hidden-1"><a href="/fangchan/194.html" title="5种将åœ?015年大展拳脚的æ•?>5种将åœ?015年大展拳脚的æ•?/a></li> <li id="text_hidden-1"><a href="/fangchan/281.html" title=" 车辆过户手续流程是怎样"> 车辆过户手续流程是怎样</a></li> <li id="text_hidden-1"><a href="/fangchan/200.html" title="无线充电不是æ¢?QiPack无线">无线充电不是æ¢?QiPack无线</a></li> <li id="text_hidden-1"><a href="/fangchan/252.html" title="能插电脑又能插手机的T">能插电脑又能插手机的T</a></li> <li id="text_hidden-1"><a href="/fangchan/240.html" title="iPhone弃子?苹果欲惊慌çª?>iPhone弃子?苹果欲惊慌çª?/a></li> <li id="text_hidden-1"><a href="/fangchan/294.html" title=" 希望金融:科技给三农实"> 希望金融:科技给三农实</a></li> <li id="text_hidden-1"><a href="/fangchan/90.html" title="2015年智能音响的两大方向">2015年智能音响的两大方向</a></li> </ul> </div> <div class="floatfix"></div> <div class="follow"> <div class="com-title"><span><img src="/templets/style/html/images/symbol-5.png" alt="" />关注我们</span></div> <div class="followcon followcon2"> <span>关注微信公众号,了解最新精彩内å®?/span> <p class=""> <img src="/templets/style/html/images/qr1.jpg" alt="" /> <img src="/templets/style/html/images/qr2.jpg" alt="" /> </p> </div> </div> </div> <!--右侧返回顶部、二维码--> <div class="mreturn"> <div id="code"></div> <div id="code_img" src="/templets/style/html/images/qr2.jpg"></div> <a id="gotop"></a> </div> <!-- 左侧分享 --> <div class="mshare"> <a href="javascript:;" class="msharea1"></a> <a id="wx" class="msharea2"href="#" style="cursor:*"></a> <div id="qrcode" class="qrcode" style="display: none;"> </div> <a href="javascript:;" class="msharea3"></a> <a href="#cm" class="msharea4"></a> </div> <!-- @左侧分享 --> </div> <!--网站公共页脚--> 无法在这个位置找到: footer.htm <!--@网站公共页脚--> <!-- 脚本区域 --> <script> $.ajaxSetup({timeout: 3000,cache : false}); var $mobile_url = "http://www.5iolive.com/wap/wap.php?action=article"+"%26"+"id=431"; //二维码分äº? $('.qrcode').html('<img src="http://s.jiathis.com/qrcode.php?url='+$mobile_url+'" width="180" height="180" /><p>扫一扫,分享到微信朋友圈</p>'); //打印 /*mousewheel*/ (function(a){function d(b){var c=b||window.event,d=[].slice.call(arguments,1),e=0,f=!0,g=0,h=0;return b=a.event.fix(c),b.type="mousewheel",c.wheelDelta&&(e=c.wheelDelta/120),c.detail&&(e=-c.detail/3),h=e,c.axis!==undefined&&c.axis===c.HORIZONTAL_AXIS&&(h=0,g=-1*e),c.wheelDeltaY!==undefined&&(h=c.wheelDeltaY/120),c.wheelDeltaX!==undefined&&(g=-1*c.wheelDeltaX/120),d.unshift(b,e,g,h),(a.event.dispatch||a.event.handle).apply(this,d)}var b=["DOMMouseScroll","mousewheel"];if(a.event.fixHooks)for(var c=b.length;c;)a.event.fixHooks[b[--c]]=a.event.mouseHooks;a.event.special.mousewheel={setup:function(){if(this.addEventListener)for(var a=b.length;a;)this.addEventListener(b[--a],d,!1);else this.onmousewheel=d},teardown:function(){if(this.removeEventListener)for(var a=b.length;a;)this.removeEventListener(b[--a],d,!1);else this.onmousewheel=null}},a.fn.extend({mousewheel:function(a){return a?this.bind("mousewheel",a):this.trigger("mousewheel")},unmousewheel:function(a){return this.unbind("mousewheel",a)}})})(jQuery); </script> <script type="text/javascript" src="/templets/style/js/zeroclipboard/ZeroClipboard.js"></script> <script type="text/javascript" src="/templets/style/js/apps/digg.js"></script> <script type="text/javascript" src="/templets/style/js/article-show.js"></script> <script type="text/javascript" src="/templets/style/js/mood-show.js"></script> <script> $(function() { $('.article-content a').each(function(i,a){ var $a = $(a); if(!$a.attr('target')) { $a.attr('target','_blank'); } }); $('#zeroclipboard').attr('data-clipboard-text', location.href) }); </script> <script type="text/javascript"> // bShare划词分享 </script> <!--淘宝广告--> <!--淘宝广告结束--> <a href="http://www.5iolive.com/">ÕæÈ˵ç×ӶIJ©</a> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html>